Wydziały

Wydział Instrumentalny Komeda

INSTRUMENTALNY

Celem edukacji na wydziale instrumentalnym jest:
zdobycie umiejętności wspólnego muzykowania z innymi, czyli grania sekcyjnego, oraz tworzenia - kreowania własnej osobowości estradowej a nie odtwórstwa.

Instrumenty na wydziale:
flet, fortepian jazzowy, fortepian rozrywkowy, gitara akustyczna, gitara basowa, gitara elektryczna, gitara klasyczna, instrumenty perkusyjne, klarnet, kontrabas, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, wibrafon.

Wydział Wokalny Komeda

WOKALNY

Celem edukacji na wydziale instrumentalnym jest:
przygotowanie uczniów do zawodu piosenkarza estradowego.

Obejmuje naukę:
dykcji, emisji głosu, prawidłowego oddechu, interpretacji piosenki, ruchu scenicznego, naukę gry na fortepianie lub gitarze w kierunku umiejętności akompaniowania sobie. Uwzględnia również pracę z akompaniatorem-pianistą, oraz z zespołami sekcyjnymi na żywo i z podkładami muzycznymi, naukę śpiewu harmonicznego w zespołach wokalnych.

Wydział aranżacji Komeda

ARANŻACJI

Celem edukacji na wydziale aranżacji jest:
instrumentacja klasyczna, aranżacja w systemie MIDI, nauka posługiwania się programem komputerowym do edycji nut "Finale".

Coraz częściej muzyk estradowy staje wobec konieczności opracowywania utworów, to znaczy ich zaaranżowania. Uczeń mając do dyspozycji jedynie temat (melodię) i akordy poznaje tajniki opracowywania materiału muzycznego na różne zestawy instrumentów oraz w różnych stylach.

Wydział dziecięcy Komeda

STOPIEŃ DZIECIĘCY

Celem edukacji na wydziale dziecięcym jest:
odnalezienie i rozwinięcie w dziecku wrażliwości muzycznej, zdobycie umiejętności grania na wybranym instrumencie, śpiewania, wyrobienie poczucia rytmu, Zajęcia są realizowane poprzez zabawę we wcześniejszych latach nauki oraz przez wspólne ćwiczenie pod koniec stopnia dziecięcego. Stopień dziecięcy przygotowuje ucznia do podjęcia nauki w stopniu młodzieżowym, skąd już tylko krok do stopnia drugiego zwieńczonego dyplomem oraz uzyskaniem zawodu muzyka

Instrumenty na wydziale:
flet, fortepian, gitara, gitara basowa, klarnet, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, wibrafon