Przesłuchania

Przesłuchanie wstępne * obowiązuje wszystkich przyszłych uczniów ASMRiJ.

Do Szkoły przyjmujemy osoby bez przygotowania muzycznego, uczymy od podstaw, a także osoby ze zdobytą wcześniej wiedzą, którą z przyjemnością pogłębimy. Do Szkoły zapraszamy osoby w każdym wieku, nie stawiamy górnej granicy wieku ucznia..

Podczas przesłuchania wstępnego na pierwszym miejscu oceniane są umiejętności kandydata w kierunku muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Rekrutacja na Wydział instrumentalny:

  • dla osób bez przygotowania muzycznego polega na sprawdzeniu tylko predyspozycji muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna),
  • dla osób z przygotowaniem muzycznym (np. po ogniskach muzycznych, szkołach muzycznych, ew. lekcjach prywatnych) polega na sprawdzeniu predyspozycji muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna) oraz sprawdzeniu poziomu umiejętności gry na wybranym instrumencie; kandydat przygotowuje dwa dowolne utwory.

Rekrutacja na Wydział wokalny:

  • dla wszystkich kandydatów polega na sprawdzeniu predyspozycji muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna) a także wysłuchaniu dwóch dowolnych utworów (przynajmniej jeden po polsku) przygotowanych przez kandydata.

Na Wydział aranżacji przyjmujemy osoby, które posiadają wiedzę i umiejętności gry na fortepianie z zakresu szkoły muzycznej I stopnia. Na przesłuchanie kandydat przygotowuje dwa dowolne utwory na fortepian.

* opłata za przesłuchanie wstępne wynosi 150 zł

TERMINY PRZESŁUCHAŃ WSTĘPNYCH

Rekrutacja online dla dzieci od 6 roku życia, młodzieży i dorosłych.

Czytaj dalej

1 września (wtorek) godzina 17:45,
14 września (poniedziałek) godzina 17:00,
28 września (poniedziałek) godzina 17:00.

Czytaj dalej

W październiku zapraszamy w trzech terminach na przesłuchania: 1 październik o godzinie 17:00, 14 październik o godzinie 18:00, 28 październik o godzinie 17:00.