mgr Kazimierz Uziałło

Akademię Muzyczną w Warszawie ukończył w klasie prof. Henryka Wojnarowskiego jako dyrygent chóralny w 1976 r. Na przestrzeni wielu lat najbardziej jednak ulubioną formą uprawiania przez niego muzyki było uczestniczenie w różnego rodzaju zespołach akompaniujących polskim gwiazdom muzyki pop oraz formacjach samodzielnie wykonujących repertuar z zakresu muzyki rockowej, jazz-rockowej, funkowej.

Zainteresowania instrumentami elektronicznymi oraz coraz to nowymi ich możliwościami penetrowania świata dŸwięku zaczął przejawiać na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Nie bez powodu był więc mile widziany w środowisku jako muzyk-aranżer i wykonawca posługujący się syntezatorami, samplerami i sekwencerem, a więc instrumentami niejednokrotnie decydującymi o charakterze utworu muzycznego, dającymi też i "otoczkę" brzmieniową. Współuczestniczył w realizacji podkładów muzycznych m.in. dla Zbigniewa Wodeckiego, Zdzisławy Sośnickiej, Ireny Jarockiej, Janusza Komana ożywiając szatę dŸwiękową świeższymi brzmieniami instrumentarium elektronicznego. Grał też w teatrach "Ateneum", "Na Woli" i "Komedia" w Warszawie, aranżował dla nich muzykę z wykorzystaniem brzmień instrumentów klasycznych, elektronicznych i tych najbardziej "kosmicznych", na które ciągle rośnie zapotrzebowanie. Żywo interesuje się również muzyką filmową tak odważnych kompozytorów jak Mark Snow, Hans Zimmer, Chrisopher Young, Eric Serra, Randy Edelman i tym podobnych mistrzów. Generalnie oscyluje bardziej w stronę sprawdzonych form percepcji muzyki, uwielbiając przy tym obiektowe traktowanie dŸwięku.

Do dnia dzisiejszego z dużą uwagą śledzi rozwój zagadnień związanych z dziedziną MIDI i cyfrową obróbką dŸwięku. Powiada na ten temat: "Pojawiające się nieustannie nowe możliwości muzycznych programów komputerowych, jakże przydatnych w kreowaniu muzyki, umożliwiają generowanie niesamowitych i niespotykanych dotąd obszarów świata dŸwiękowego. Instrumenty elektroniczne traktuję tak samo jak akustyczne - sam z siebie instrument nie zagra, grają przecież umiejętności, wrażliwość, wyobraŸnia oraz chęć przekazania intencji w utworze muzycznym". Jego pierwszym instrumentem nieklasycznym był fortepian elektryczny "Fender-Rhodes", na który to Basia Trzetrzelewska, dziś już znana gwiazda muzyki pop, użyczyła w końcu lat siedemdziesiątych niemal połowę sumy wartości tegoż instrumentu; (a była to wówczas naprawdę niemała kwota). Przez kolejne lata poznawał tajniki syntezatorów takich firm, jak "Roland", "Korg", "Yamaha", "Emu Systems Inc.".


mgr Kazimierz Uziałło
muzyk

Opinie uczniów:

"Uważam, że zajęcia w zespołach sekcyjnych są rozwijające, uczą gry w zespole. Bardzo dobrze zwalcza się na nich tremę. Prowadzący moją sekcję, pan Uziałło prowadzi wspaniale."
Dawid Brodowski

"Ciekawie prowadzi zespoły sekcyjne, nie narzuca nic na siłę. Zaangażowany w sprawy uczniów."
Krzysztof Inglik

"Zespół sekcyjny, w którym uczestniczę, prowadzony jest pod okiem profesjonalnie przygotowanego pedagoga, p. Kazimierza Uziałło. Uczniowie mają okazję ćwiczyć wspólnie np. standardy jazzowe, rockowe czy bluesowe, mogą też opracowywać własne kompozycje. P. Kazimierz pozostawia uczniom dowolność w wyborze repertuaru czy interpretacji utworów starając się zwrócić nam uwagę na walory artystyczne, stylistyczne czy edukacyjne. Ułatwia nam pokonywanie trudności w twórczym podejściu do wspólnie granych utworów." Krzysztof Kawałko

"Jestem bardzo zadowolony z zajęć sekcyjnych prowadzonych przez pana K. Uziałło. Dzięki nim rozwijam się muzycznie i zdobywam potrzebne doświadczenie współpracy z innymi muzykami." Radosław Kowalski

"Sekcje są bardzo rozwijające. Uczą nas różnych stron muzyki. Koledzy i nauczyciel, pan Uziałło są wspaniali." Magda Pułtorak

"Zespoły sekcyjne są bardzo ważnym elementem edukacji muzycznej. W naszej szkole prowadzone są bardzo profesjonalnie przez p. Kazimierza. Uczą pracy w grupie, porozumienia i wymagają solidnego przygotowania. Granie w grupie jest właśnie największą przyjemnością. Esencją muzyki." Natalia Wilsz

"Jestem uczniem pana Kazimierz Uziałło. Uczęszczam do niego na sekcję rytmiczną i uważam, że jest to człowiek mający bardzo szerokie pojęcie o stylach muzycznych." Adam Wyrzykowski

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy ul. Olbrachta 36/42 Warszawa, tel. +48 0 607 170 260, biuro@asmr.pl