ASMRiJ - statuty i regulaminy
     

 
Statut i Regulamin ASMRiJ


Statut ASMRiJ I stopnia (ważny do 31.08.2016): PDF

Statut ASMRiJ II stopnia (ważny do 31.08.2016): PDF

Statut ASMRiJ I stopnia (ważny od 01.09.2016): PDF

Statut ASMRiJ II stopnia (ważny od 01.09.2016): PDF

Regulamin ASMRiJ I stopnia: PDF

Regulamin ASMRiJ II stopnia: PDF

Statut ASMRiJ I stopnia (ważny od 18.01.2018): PDF

Statut ASMRiJ II stopnia (ważny od 18.01.2018): PDF

RODO: PDF

 

 

 

 

 Organizacja roku szkolnego
Programy autorskie
Nasza oferta
Statut i regulamin ASMRiJ
Partnerzy

O SZKOLE

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy działa od paŸdziernika 1992 roku (w latach 1992 - luty 2004 pod nazwą Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej I i II st. im. Krzysztofa Komedy), założona przez harfistkę mgr Alicję Kazaniszyn, jest szkołą autorską opartą na wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu znakomitych muzyków - praktyków estrady.

Rada Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w dniu 29 września 1997 r. objęła patronatem Prywatną Szkołę Muzyki Rozrywkowej I i II st. im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. Do ścisłej współpracy zostali wytypowani adiunkci Wydziału: adi Karol Ferfecki, adi Jerzy Jarosik, adi Jacek Niedziela, adi Andrzej Zubek (pismo z dn. 30.09.1997 r.).

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy ul. Jana Olbrachta 36/42 Warszawa, tel. +48 887 170 260, biuro@asmr.pl