ASMRiJ - st.dzieciecy
     

STOPIEŃ DZIECIĘCY W ASMRiJ:

Zapraszamy do zapoznania się z programem i opłatami wybranej specjalności.

Wokal (od 6 r.ż.)
Fortepian (od 6 r.ż.)
Gitara (od 6 r.ż.)
Perkusja (od 6 r.ż.)


Organizacja roku szkolnego
Programy autorskie
Nasza oferta
Statut i regulamin ASMRiJ
Partnerzy

INFORMACJE DODATKOWE
Czesne miesięczne jest opłacane przez cały okres pobierania nauki w jednej wysokości.
Proszę zapoznać się w programem na wybraną specjalność oraz z wysokością opłaty miesięcznej.

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy ul. Jana Olbrachta 36/42 Warszawa, tel. +48 887 170 260, biuro@asmr.pl