Terminy przesłuchań wstępnych

26 październik o 16:30

29 listopad o 16:00

11 grudnia o 16:00

Jeœli termin Przesłuchania nie pasuje, proszę o kontakt - ustalimy wspólnie nowy termin.
INFORMACJE DODATKOWE

Przesłuchanie wstępne * obejmuje sprawdzenie predyspozycji muzycznych kandydata (słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczną) oraz poziomu umiejętności w dziedzinie, w której pragnie pogłębiać wiedzę:

  • Wydział Instrumentalny - wykonanie dwóch utworów na instrumencie
  • Wydział Wokalny - wykonanie dwóch piosenek (przynajmniej jedna po polsku)

Do ASMRiJ przyjmowani są także uczniowie bez wcześniejszego przygotowania muzycznego o dużych zdolnościach muzycznych.

* opłata za przesłuchanie wstępne wynosi 120 zł

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy ul. Jana Olbrachta 36/42 Warszawa, tel. +48 887 170 260, biuro@asmr.pl