ASMRiJ - wykaz przedmiotów
     

 
OFERTA EDUKACYJNA w ASMRiJ

GŁÓWNE SPECJALNOŚCI:
 • Piosenka estradowa,
 • Fortepian,
 • Gitara akustyczna, klasyczna, elektryczna,
 • Gitara basowa,
 • Perkusja,
 • saksofon,
 • Klarnet,
 • Puzon,
 • Skrzypce,
 • Tr±bka,
 • Flet,
 • Aranżacja,
PROGRAM OBEJMUJE RÓWNIEŻ PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:
 • Kształcenie słuchu,
 • Zasady muzyki,
 • Harmonia muzyki jazzowej,
 • Harmonia muzyki klasycznej,
 • Historia i literatura muzyki rockowej i rozrywkowej,
 • Historia i literatura muzyki jazzowej,
 • Historia i literatura muzyki poważnej,
 • Instrumentoznawstwo,
 • Muzyka etniczna,
 • Formy, style i kierunki w muzyce rozrywkowej i jazzowej w przekroju historycznym,
 • Ćwiczenia z harmonii z elementami improwizacji,
 • Improwizacja rozrywkowa i jazzowa mistrzów,
 • Zespół instrumentalny,
 • Zespół wokalny,
 • Praca z akompaniatorem,
 • Improwizacja rozrywkowa i jazzowa na fortepianie,
 • Wokalna improwizacja jazzowa,
 • Improwizacja na instrumentach dętych,
 • Zespół instrumentów perkusyjnych,
 • Realizacja dżwięku,
 • Historia fonografii,
 • Wibrafon.
PRAKTYKI:
 • Praktyka estradowa solistyczna lub zespołowa.


Organizacja roku szkolnego
Programy autorskie
Wykaz przedmiotów
Opłaty
Statut i regulamin ASMRiJ
Partnerzy

 


WYKAZ PRZEDMIOTÓW NA WYDZIAŁACH

Proponujemy zapoznać się z programem nauczania realizowanym w ASMRiJ, na każdy wydział i rok nauki.


FORTEPIAN - I i II stopień

PERKUSJA - I i II stopień

GITARA - I i II stopień

SAKSOFON, FLET, SKRZYPCE, TRĄBKA - I i II stopień

SKRZYPCE - I i II stopień

GITARA BASOWA - I i II stopień

WYDZIAŁ WOKALNY I i II stopień

WYDZIAŁ ARANŻACJI II stopień

 

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy ul. Jana Olbrachta 36/42 Warszawa, tel. +48 887 170 260, biuro@asmr.pl