ASMRiJ - programy autorskie
     

 
Programy autorskie - informacje

Nauczyciele uczą według programów autorskich nierzadko w oparciu o własne materiały dydaktyczne. Programy są recenzowane przez profesorów Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Szkoła dysponuje bardzo bogatą biblioteką nutową i płytoteką CD, która stanowi bazę dla większości programów. Są to głównie podręczniki amerykańskie, standardy, Real Booki, opracowania znakomitych uznanych aranżerów, wydawnictwo J. Aebersolda (wszystkie zeszyty) - nuty z podkładami na CD stanowiące przekrój przez wszystkie style, kierunki i gatunki występujące w muzyce rozrywkowej i jazzowej.

W podobny sposób zostały ukierunkowane przedmioty teoretyczne:

  • harmonia jazzowa,
  • muzyka etniczna jako praźródła muzyki rozrywkowej i jazzowej z rozmaitych obszarów kulturowych całego świata,
  • improwizacja jazzowa i rozrywkowa mistrzów,
  • ćwiczenia z harmonii z elementami improwizacji,
  • formy, style i kierunki w muzyce rozrywkowej i jazzowej w przekroju historycznym,
  • historia i literatura muzyki rockowej, rozrywkowej, jazzowej.

ASMRiJ realizuje nauczanie w dwóch wariantach:

a) zestawy przedmiotów ustalone przez dyrekcję szkoły na każdy stopień, wydział i rok nauki

b) długość nauki i kolejność zaliczanych przedmiotów koniecznych do otrzymania świadectwa ukończenia I lub II stopnia ASMRiJ uczeń ustala sam.

Uczeń może wybrać indywidualny tok nauki. Indywidualny tok nauki zawiera minimum programowe - szczegóły w Statucie Szkoły.

Uczeń musi wystąpić na piśmie o zgodę na indywidualny tok nauki najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem semestru i określić, kiedy zaliczy obowiązujące go pozostałe przedmioty. Zgoda na tok indywidualny zależy od ilości podań. W uzasadnionych sytuacjach uczeń może starać się o zgodę na indywidualny tok nauki w trakcie semestru. Przedmioty nieobowiązkowe według wyboru ucznia.

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE
Kierunki
Uczeń podczas nauki niezależnie od swoich zainteresowań, predyspozycji i specjalności musi zapoznać się z różnymi gatunkami i stylami występującymi w muzyce rozrywkowej i jazzowej. Często na skutek rozwoju, poszerzenia wiedzy jego gust i wybór ulega zmianom.
Kierunki, z którymi na zajęciach indywidualnych (nauka gry na dowolnym instrumencie, śpiewu, aranżacji) oraz teorii uczniowie zapoznają się to: rhythm&blues, rock&roll, hard rock, punk rock, rock progresywny, acid rock, heavy metal, trash, grunge, techno, hip hop, soul, souldisco, grunch, funk, jazz klasyczny, acid jazz, fusion, jazz rock, swing, be-bop, cool jazz, free jazz, mainstream, new wave, pop, reggae, country.

Praktyka estradowa
Przedmiot praktyka estradowa dotyczy występów na koncertach w klubach "Skwer", "Remont", "Piwnica pod Harendą" oraz do czasu zlikwidowania w klubach "Jazzgot" i "Akwarium" a także w warszawskich i podwarszawskich domach kultury.
Uczeń musi poznać własną odporność, jaki rodzaj tremy występ u niego wywołuje - mobilizującą, paraliżującą, zwiększoną, zmniejszoną koncentrację i jeśli jest niekorzystna, czy i w jaki sposób może ją pokonać.

Nagrody
Najlepsi uczniowie Szkoły co roku otrzymują nagrody za wyniki w nauce.

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy ul. Jana Olbrachta 36/42 Warszawa, tel. +48 887 170 260, biuro@asmr.pl