ASMRiJ - partnerzy
     

 
partnerzy ASMRiJ
Mechanik Remont
Perkusista Gitarzysta
Mechanik Remont
Mechanik Fabryka Trzciny
Okęcka Sala Widowiskowa Centrum Kultury Izabelin
Oœrodek Kultury Arsus art.bem - Bemowskie Centrum Kultury


Organizacja roku szkolnego
Programy autorskie
Nasza oferta
Statut i regulamin ASMRiJ
Partnerzy

INFORMACJE DODATKOWE

Przesłuchanie wstępne * obejmuje sprawdzenie predyspozycji muzycznych kandydata (słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczną) oraz poziomu umiejętności w dziedzinie, w której pragnie pogłębiać wiedzę:

  • Wydział Instrumentalny - wykonanie dwóch utworów na instrumencie
  • Wydział Wokalny - wykonanie dwóch piosenek (standardy muzyki jazzowej, popowej lub kompozycje własne)

Do ASMRiJ przyjmowani są także uczniowie bez wcześniejszego przygotowania muzycznego o dużych zdolnościach muzycznych.

* opłata za przesłuchanie wstępne wynosi 120 zł

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy ul. Jana Olbrachta 36/42 Warszawa, tel. +48 887 170 260, biuro@asmr.pl