mgr Mariusz Gradowski


Kulturoznawca, antropolog muzyki i historyk polskiej muzyki rozrywkowej.

Absolwent Instytutu Kultury Polskiej UW i Instytutu Muzykologii UW, student Uniwersytetu Kopenhaskiego. Od 2005 roku - asystent w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje historyczno-analityczną pracę doktorską pt.: Big-beat. Polska muzyka młodzieżowa 1959-1970.

Od 5 lat z powodzeniem przygotowuje i prowadzi autorskie programy popularnych zajęć uniwersyteckich, m. in. Historia muzyki rockowej , Historia muzyki jazzowej, Historia muzyki filmowej, Muzyka w mediach, Antropologia muzyki. Są wśród nich także fakultety poświęcone historii polskiej muzyki rockowej, m. in. 50. lat polskiego rocka (1959 – 2009) i konwersatorium poświęcone twórczości Czesława Niemena (od Niebiesko-Czarnych po ostatnią płytę studyjną).

Od 2004 – pracownik Programu 2 Polskiego Radia.

Wybrane publikacje:

Niemen bez Niemena [w:] Unisono na pomieszane języki, praca pod red. W. Chlebda, Opole 2010 [książka poświęcona Czesławowi Niemenowi i polskiej muzyce rozrywkowej, w druku, premiera planowana na maj 2010]

Przypadek Zdroju Jana, 'Fragile', Kwiecień 2010 [w druku] (Artykuł poświęcony mało znanej polskiej grupie rockowej z lat 60.)

O muzyce i specyfice zespołu The Doors na przykładzie kompozycji 'Light My Fire', „Celebration of the Lizard” i 'The End' , 'Przegląd Muzykologiczny' 7 (2007)

C-dur/F-dur/G-dur , Glissando 13-14 (13-14) / 2007 (Początki historii muzyki rockowej – powszechnej i polskiej.)

Lech Janerka: muzyka i słowa, Glissando 12 (12) / 2007 (Artykuł poświęcony twórczości jednego z najważniejszych artystów polskiego rocka.)

Mr. Kaizer i ja (Kaizers Orchestra), Glissando 8 (8) / 2006

W cztery oczy - The Residents , Glissando 3 (3) / 2005

R. Murray Schafer – pan od przyrody? , Glissando 2 (2) / 2004 (Artykuł poświęcony relacjom muzyki, kultury i nauki)


mgr Mariusz Gradowski

Opinie uczniów:

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy ul. Olbrachta 36/42 Warszawa, tel. +48 0 607 170 260, biuro@asmr.pl