mgr Ryszard Borowski

Jest absolwentem warszawskiej Akademii Muzycznej. Spektrum jego zainteresowań wydaje się bardzo szerokie, od muzyki muzyki dawnej po współczesną i jazz, jednak nie zajmuje się też kilkoma "modnymi" rodzajami, takimi jak pop, rock, hiphop.

Jest czynnym muzykiem i gra na dętych instrumentach - na flecie i saksofonach (w ankiecie pisma "Jazz Forum" dwukrotnie zajmował drugie miejsce w Polsce w kategorii fletu). Pracował w bigbandzie Polskiego Radia i Telewizji nie tylko grając, ale także komponując, aranżując i dyrygując tą orkiestrą. Od kilku lat prowadzi bigband na Wydziale Jazzu Szkoły Muzycznej II stopnia (w Warszawie, ul. Bednarska). W Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. K. Komedy prowadzi zajęcia teoretyczno - praktyczne według autorskiego programu, stale uzupełnianego, rozszerzanego i aktualizowanego. Zajęcia o formach, stylach i kierunkach w muzyce rozrywkowej mają na tyle luźną formułę, że opierając się na prezentacji koncertów nagranych na taśmach video, można zajmować się na nich wszelkimi interesującymi uczniów zagadnieniami.

Mówi się tu i o historii jazzu, i o związkach jazzu z innymi rodzajami muzyki, prezentuje nowe płyty, komentuje nagrania. Są także zajęcia praktyczne o początkach i zasadach improwizacji. Korzystają z nich najbardziej zaawansowani uczniowie. Na zajęciach teoretycznych analizowane są następstwa harmoniczne występujące w standardach, omawiane solówki mistrzów (nagrania video), a wszystko razem wykorzystywane we wspólnym graniu.

Na prośbę uczniów podejmowane są tematy "peryferyjne" związane z muzyką rozrywkową. Omawiano np. budowę i układ partytury, największe osiągnięcia aranżacji, muzykę filmową, transkrypcje, opracowania i humor w muzyce.

Zasadą przyjętą za naczelną jest przekazanie uczniom jak największej ilości różnych informacji i umożliwienie ich szybkiego przyswojenia dzięki luźnej, nie stresowej formie zajęć. Punktowana jest aktywność na zajęciach i zaangażowanie w pracach "twórczych", polegających na próbach pierwszych kompozycji i opracowaniach "modeli" różnych form muzyki rozrywkowej.

Uczniowie zwracają uwagę na indywidualne podejście do ucznia i dostosowywanie wymagań do poziomu konkretnej osoby.
Uważają, że jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie mogą nauczyć się czegoś konkretnego, zajmując się niezauważaną przez państwowe szkolnictwo dziedziną muzyki rozrywkowej. Mogą nauczyć się tu podstaw umożliwiających zawodowe wykonywanie muzyki; podkreślają też, że zajęcia ośmielają ich, a praktyka "szkolna" doskonale wpływa na ich sposób zachowania na scenie.

Mówią, że jeśli ktoś naprawdę chce, może się tu wiele nauczyć. Niektórzy podobno czują strumień energii (podczas indywidualnych zajęć) przekazywany przez doświadczonych muzyków, pragnących przekazać jak najlepiej swoje własne doznania towarzyszące występom. Niektórzy określili swoje szkolne spotkania z muzyką jako mały, ale bardzo przyjemny "romansik", nie mający wielkich konsekwencji w późniejszym życiu.


Ryszard Borowski
muzyk

Opinie uczniów:

Niesamowita wiedza. W każdym słowie czuć pasję (facet żyje muzyką i jazzem). Ludzie przychodzą do niego już po skończeniu szkoły. Krzysztof

Ogromna wiedza idąca w parze z kulturą i pokorą. Pogodny. Grzegorz

Ryszard Borowski jest charyzmatycznym pedagogiem. Jest fachowy, bardzo inteligentny i potrafi zaszczepić uczniom miłość do muzyki. Kocha jazz i muzykę klasyczną. Zajęcia z nim są bardzo ciekawe. Poza tym jest fantastycznym muzykiem i człowiekiem. Krzysztof (absolwent II st. wydz. wokalnego w kl. mgr E.Kossak)

Autorska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy ul. Olbrachta 36/42 Warszawa, tel. +48 0 607 170 260, biuro@asmr.pl